Ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšana ārstniecības personām pastāvīgai profesionālai darbībai Latvijā
Izvēlētā organizācija: Veselības inspekcija
Īss apraksts:
• Veselības inspekcija izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības māsas (vispārējās aprūpes māsas), māsas palīga, zobārsta asistenta reglamentētā profesijā, kā arī māsas (vispārējās aprūpes māsas) specializācijās (pamatspecialitātēs).
• Lai atzītu ārvalstīs iegūto profesionālo kvalifikāciju Latvijā, personai sākotnēji jāvēršas informācijas institūcijā - Akadēmiskās informācijas centrā (www.aic.lv) (turpmāk – AIC).
• AIC tiek salīdzināti personas iesniegtie izglītības un profesionālās kvalifikācijas dokumenti un praktiskās apmācības ilgums ar Latvijas Republikā noteiktajām prasībām profesionālās kvalifikācijas iegūšanai attiecīgajā reglamentētajā profesijā.
• AIC sagatavo izziņu par pretendenta izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām un pretendenta iesniegumu ar tam pievienotajiem dokumentiem pārsūta Veselības inspekcijai izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu.
• Dokumentus ES iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai māsas profesijā var iesniegt arī elektroniski, izmantojot, Eiropas Profesionālās kartes platformu.
• Ja profesionālā kvalifikācija tiek atzīta par atbilstošu Latvijas Republikā, Veselības inspekcija izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību. Uz tās pamata persona drīkst reģistrēties Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā.
• Lai reģistrētos ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā, personai iesniegumu/ ar iegūto apliecību, Veselības inspekcijā iesniedz arī valsts valodas prasmi apliecinošus dokumentus. Informāciju par reģistrācijas procesu ārstniecības personu un ārstniecības personu reģistrā lasīt vairāk https://www.vi.gov.lv/lv/arstniecibas-un-atbalsta-personu-registracija    
• Ja profesionālā kvalifikācija netiek atzīta, Veselības inspekcija informē pretendentu un AIC par personai nepieciešamo papildus apmācības ilgumu, saturu un izglītības iestādi, kurā papildus apmācību...
Lasīt vairāk >
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziskas personas, kuras ieguvušas izglītību un profesionālo kvalifikāciju reglamentētajā profesijā - māsas (medicīnas māsa), māsas palīga vai zobārsta asistenta reglamentētā profesijā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
132
Termiņš:
Veselības inspekcija lēmumu, pēc visu dokumentu iesniegšanas, pieņem:
• 3 mēnešu laikā par ES māsām (pusotra mēneša laikā, ja pretendents ir diasporas loceklis);
• 4 mēnešu laikā par māsas palīga, zobārsta asistenta ES iegūtām profesionālajām kvalifikācijām (2-4 mēnešu laikā, ja pretendents ir diasporas loceklis),
• 6-12 mēnešu laikā par ārpus ES iegūtām māsas, māsas palīga, zobārsta asistenta profesionālajām kvalifikācijām (3-6 mēnešu laikā, ja pretendents ir diasporas loceklis, kurš profesionālo kvalifikāciju ieguvis Austrālijā, Brazīlijā, Jaunzēlandē vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstī).
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma pieprasīšana
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma pieprasīšana
Normatīvie akti:
Kārtība, kādā sedz ar personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu saistītos izdevumus
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena bez PVN PVN Vienības cena ar PVN
Ar profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, kvalifikācijas pārbaudi īslaicīgu pakalpojumu sniegšanai, EPK pieteikumu apstrādi un EPK izdošanu Latvijas Republikā reglamentētajās profesijās saistītais izdevumu apmērs ir šāds:
personas profesionālās kvalifikācijas atzīšana – 240 euro, un tas ietver:
informācijas institūcijas izdevumus Atzinums 80,00 EUR - -
tās institūcijas izdevumus, kas izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās Atzinums 160,00 EUR - -
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
Kārtība, kādā sedz ar personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu saistītos izdevumus