Informācija par ieturējumiem no VSAA veiktajiem maksājumiem
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Izziņa satur informāciju par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) veiktajiem ieturējumiem no izmaksājamās pensijas, pabalsta vai atlīdzības.
Ieturējumus no pakalpojumiem VSAA veic, atgūstot sociālās apdrošināšanas pakalpojuma, valsts sociālā pabalsta vai izdienas pensijas pārmaksas vai izpildot tiesas spriedumus vai citu iestāžu izpildrīkojumus par parādu piedziņu, administratīvo sodu nomaksu, u.c.
Informācija pieejama par periodu, sākot no 2011. gada 1. jūnija.
Portālā www.latvija.lv datus atjauno reizi nedēļā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
23
Termiņš:
Izziņu klātienē izsniedz vai nosūta pa pastu vai pa e-pastu 30 dienu laikā, ja izziņas sagatavošanai ir nepieciešama papildu apstrāde. Izmantojot e-pakalpojumu, informāciju var saņemt operatīvi e-pakalpojuma izpildes laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
IESNIEGUMS IZZIŅAS PAR VSAA PAKALPOJUMIEM SAŅEMŠANAI
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1