Informācija par ieturējumiem no VSAA veiktajiem maksājumiem
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Izziņa satur informāciju par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) veiktajiem ieturējumiem no izmaksājamās pensijas, pabalsta vai atlīdzības.
Ieturējumus no pakalpojumiem VSAA veic, atgūstot sociālās apdrošināšanas pakalpojuma, valsts sociālā pabalsta vai izdienas pensijas pārmaksas vai izpildot tiesas spriedumus vai citu iestāžu izpildrīkojumus par parādu piedziņu, administratīvo sodu nomaksu, u.c.
Informācija pieejama par periodu, sākot no 2011. gada 1. jūnija.
Portālā www.latvija.lv datus atjauno reizi nedēļā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
23
Termiņš:
Izziņu klātienē izsniedz vai nosūta pa pastu vai pa e-pastu 30 dienu laikā, ja izziņas sagatavošanai ir nepieciešama papildu apstrāde. Izmantojot e-pakalpojumu, informāciju var saņemt operatīvi e-pakalpojuma izpildes laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Administratīvo aktu par ierobežotas pieejamības informācijas sniegšanas atteikumu var apstrīdēt un pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas, iesniedzot VSAA direktoram adresētu iesniegumu VSAA nodaļā, kura izdevusi administratīvo aktu. Ja iestādes sniegtā izziņa nav pareiza, var vērsties VSAA ar iesniegumu par pareizas izziņas izdošanu. Ja VSAA iesniedzēja lūgumu neapmierina, tad izziņu var apstrīdēt un pārsūdzēt kā administratīvo aktu.
Atgādinājums
Brīdinājums
Izziņas saņemšanai klātienē jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (oriģināls). Pilnvarotajai personai, pieprasot vai saņemot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte) un pilnvara.
Normatīvie akti
Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam
(Saeima; likumi; 01.01.2000)
Par valsts pensijām
(Saeima; likumi; 01.01.1996)
Informācijas atklātības likums
(Saeima; likumi; 20.11.1998)
Administratīvā procesa likums
(Saeima; likumi; 01.02.2004)
Valsts sociālo pabalstu likums
(Saeima; likumi; 01.01.2003)
Iesniegumu likums
(Saeima; likumi; 01.01.2008)
Fizisko personu datu apstrādes likums
(Saeima; likumi; 05.07.2018)
Uzziņas par pakalpojumu
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Kontaktinformācija: Adrese: Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Tālrunis: 64507020
E-pasts: pasts@vsaa.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 22.04.2022