Informācija par veiktajiem VSAA maksājumiem un no tiem ieturēto ienākuma nodokli (ienākumu deklarēšanai)
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Izziņa satur informāciju, ko Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra ir sniegusi Valsts ieņēmumu dienestam par veiktajiem maksājumiem (pensiju, pabalstu, atmaksātajām pārmaksātajām valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksām) un no tiem ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN). Šī informācija tiek izmantota gada ienākumu deklarāciju sagatavošanai.
Portālā www.latvija.lv datus atjauno reizi nedēļā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
23
Termiņš:
Izziņu klātienē izsniedz vai nosūta pa pastu vai pa e-pastu 30 dienu laikā, ja izziņas sagatavošanai ir nepieciešama papildu apstrāde. Izmantojot e-pakalpojumu, informāciju var saņemt operatīvi e-pakalpojuma izpildes laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Administratīvo aktu par ierobežotas pieejamības informācijas sniegšanas atteikumu var apstrīdēt un pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas, iesniedzot VSAA direktoram adresētu iesniegumu VSAA nodaļā, kura izdevusi administratīvo aktu. Ja iestādes sniegtā izziņa nav pareiza, var vērsties VSAA ar iesniegumu par pareizas izziņas izdošanu. Ja VSAA iesniedzēja lūgumu neapmierina, tad izziņu var apstrīdēt un pārsūdzēt kā administratīvo aktu.
Atgādinājums
Brīdinājums
Izziņas saņemšanai klātienē jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (oriģināls). Pilnvarotajai personai, pieprasot vai saņemot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte) un pilnvara.
Normatīvie akti
Informācijas atklātības likums
(Saeima; likumi; 20.11.1998)
Administratīvā procesa likums
(Saeima; likumi; 01.02.2004)
Iesniegumu likums
(Saeima; likumi; 01.01.2008)
Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem
(Ministru kabinets; noteikumi; 677; 01.01.2009)
Fizisko personu datu apstrādes likums
(Saeima; likumi; 05.07.2018)
Uzziņas par pakalpojumu
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Kontaktinformācija: Adrese: Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Tālrunis: 64507020
E-pasts: pasts@vsaa.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 22.04.2022