Pensiju 2.līmeņa ieguldījumu plāna izvēle vai maiņa
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Pensiju 2. līmeņa dalībnieki, kuri ir obligāti pievienoti pensiju 2. līmenim (personas, kas dzimušas pēc 1971. gada 1. jūlija un ir sociāli apdrošinātas) un dalībnieki, kuri ir pievienojušies brīvprātīgi, var  mainīt līdzekļu pārvaldītāju vienu reizi kalendārajā gadā.

Viena un tā paša līdzekļu pārvaldītāja pārvaldītos ieguldījumu plānus var mainīt divas reizes kalendārajā gadā.

Ieguldījumu plāns ir jāizvēlas atbilstoši savam vecumam un dalības ilgumam pensiju 2. līmenī.

Pēc personas iesnieguma saņemšanas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra nodrošina pensiju 2. līmenī uzkrātā kapitāla pārskaitīšanu no esošā uz jauno ieguldījumu plānu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieks.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Termiņš:
Valsts fondēto pensiju shēmā uzkrātā kapitāla pārskaitīšanu no esošā uz jauno ieguldījumu plānu VSAA veic 15 darba dienu laikā no personas pieprasījuma saņemšanas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments