Pensiju 2.līmeņa ieguldījumu plāna izvēle vai maiņa
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Pensiju 2. līmeņa dalībnieki, kuri ir obligāti pievienoti pensiju 2. līmenim (personas, kas dzimušas pēc 1971. gada 1. jūlija un ir sociāli apdrošinātas) un dalībnieki, kuri ir pievienojušies brīvprātīgi, var  mainīt līdzekļu pārvaldītāju vienu reizi kalendārajā gadā.

Viena un tā paša līdzekļu pārvaldītāja pārvaldītos ieguldījumu plānus var mainīt divas reizes kalendārajā gadā.

Ieguldījumu plāns ir jāizvēlas atbilstoši savam vecumam un dalības ilgumam pensiju 2. līmenī.

Pēc personas iesnieguma saņemšanas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra nodrošina pensiju 2. līmenī uzkrātā kapitāla pārskaitīšanu no esošā uz jauno ieguldījumu plānu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieks.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Termiņš:
Valsts fondēto pensiju shēmā uzkrātā kapitāla pārskaitīšanu no esošā uz jauno ieguldījumu plānu VSAA veic 15 darba dienu laikā no personas pieprasījuma saņemšanas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna maiņu var apstrīdēt viena mēneša laikā no datuma, kad faktiski tā ir veikta, iesniedzot VSAA direktoram adresētu iesniegumu. VSAA direktora lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Atgādinājums
Brīdinājums
Pakalpojums netiks sniegts, ja būs pārsniegti līdzekļu pārvaldītāju un ieguldījumu plānu maiņas ierobežojumi kalendārajā gadā.
Pilnvarotajai personai, pieprasot vai saņemot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte) un pilnvara.
Normatīvie akti
Valsts fondēto pensiju likums
(Saeima; likumi; 01.07.2001)
Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbību
(Ministru kabinets; noteikumi; 272; 04.06.2003)
Uzziņas par pakalpojumu
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Kontaktinformācija: Adrese: Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Tālrunis: 64507020
E-pasts: vsaa@vsaa.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 17.02.2021