Dokumentu iesniegšana par personas darba stāžu līdz 1996.gadam
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Pakalpojums paredz pieņemt no personām dokumentus apdrošināšanas periodu pierādīšanai un, pamatojoties uz tiem, uzkrāt VSAA datu bāzē informāciju par personas apdrošināšanas stāžu līdz 1995.gada 31.decembrim, kas nepieciešams kopējā apdrošināšanas stāža aprēķināšanai, lai noteiktu tiesības uz  pensiju vai  bezdarbnieka pabalstu.

Pēc datu ievadīšanas vēsturiskajā datu bāzē dokumentu oriģināli un sagatavotā informācija par reģistrēto apdrošināšanas stāžu tiek nosūtīti klientam ierakstīta sūtījuma veidā.

Pakalpojuma rezultāts ir informācija par reģistrēto darba stāžu līdz 1996.gadam. Ja sniegtā informācija nav pareiza, var vērsties VSAA ar iesniegumu par pareizas informācijas izsniegšanu.

Persona var pārbaudīt VSAA rīcībā esošo informāciju par sevi klātienē VSAA nodaļās vai izmantojot elektronisko pakalpojumu „Informācija par reģistrēto darba stāžu līdz 1996.gadam”, pieprasīt labot, papildināt VSAA rīcībā esošos datus vai pieprasīt paskaidrojumus par tiem.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Persona, kurai ir darba un tam pielīdzinātie periodi līdz 1995.gada 31.decembrim.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Saņemto dokumentu informācijas ievadi VSAA veic 30 darba dienās no iesnieguma saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai pierādītu darba stāžu personai ir jāiesniedz - Iesniegums un dokumenti, kas apliecina darba un tam pielīdzinātos periodus līdz 1995.gada 31.decembrim:
• darba grāmatiņa,
• kolhoznieka darba grāmatiņa,
• diploms - par augstāko vai vidējo speciālo izglītību, (ja mācības turpinātas pēc vidējās izglītības iegūšanas);
• atestāts par vidējās izglītības iegūšanu;
• karaklausības apliecība;
• bērnu dzimšanas apliecības - ja informācija nav VSAA rīcībā;
• arhīva izziņa vai darba devēja izziņa – ja darba grāmatiņā nav iekļauta visa nepieciešamā informācija par darba periodiem;
• uzvārda maiņu apliecinoši dokumenti – ja iepriekš minētajos dokumentos dažādi uzvārdi;
• un citi iespējamie dokumenti.

Jāuzrāda dokumentu oriģināli un jāiesniedz to kopijas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Aizkraukles klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes klientu apkalpošanas centrs
Balvu klientu apkalpošanas centrs
Bauskas klientu apkalpošanas centrs
Cēsu klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
Pasts
Aizkraukles klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes klientu apkalpošanas centrs
Balvu klientu apkalpošanas centrs
Bauskas klientu apkalpošanas centrs
Cēsu klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...