Dokumentu iesniegšana par personas darba stāžu līdz 1996.gadam
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Pakalpojums paredz pieņemt no personām dokumentus apdrošināšanas periodu pierādīšanai un, pamatojoties uz tiem, uzkrāt VSAA datu bāzē informāciju par personas apdrošināšanas stāžu līdz 1995.gada 31.decembrim, kas nepieciešams kopējā apdrošināšanas stāža aprēķināšanai, lai noteiktu tiesības uz  pensiju vai  bezdarbnieka pabalstu.

Pēc datu ievadīšanas vēsturiskajā datu bāzē dokumentu oriģināli un sagatavotā informācija par reģistrēto apdrošināšanas stāžu tiek nosūtīti klientam ierakstīta sūtījuma veidā.

Pakalpojuma rezultāts ir informācija par reģistrēto darba stāžu līdz 1996.gadam. Ja sniegtā informācija nav pareiza, var vērsties VSAA ar iesniegumu par pareizas informācijas izsniegšanu.

Persona var pārbaudīt VSAA rīcībā esošo informāciju par sevi klātienē VSAA nodaļās vai izmantojot elektronisko pakalpojumu „Informācija par reģistrēto darba stāžu līdz 1996.gadam”, pieprasīt labot, papildināt VSAA rīcībā esošos datus vai pieprasīt paskaidrojumus par tiem.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Persona, kurai ir darba un tam pielīdzinātie periodi līdz 1995.gada 31.decembrim.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Saņemto dokumentu informācijas ievadi VSAA veic 30 darba dienās no iesnieguma saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Nav.
Atgādinājums
Saņemot informāciju par reģistrēto darba stāžu, pārliecinieties, vai visi periodi iekļauti.
Brīdinājums
Dati par personas apdrošināšanas stāžu līdz 1995.gada 31.decembrim tiks ņemti vērā piešķirot pensiju vai bezdarbnieka pabalstu ņemot vērā spēkā esošās tiesību normas pakalpojuma piešķiršanas brīdī.
Normatīvie akti
Par valsts pensijām
(Saeima; likumi; 01.01.1996)
Uzziņas par pakalpojumu
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Kontaktinformācija: Adrese: Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Tālrunis: 64507020
E-pasts: pasts@vsaa.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 20.05.2023