Pensiju 2.līmeņa dalībnieka izvēle par uzkrātā kapitāla mantošanu
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
No 2020. gada 1. janvāra pensiju 2. līmeņa dalībniekam, kurš vēl nav pieprasījis vecuma pensiju, ir tiesības izvēlēties, kā tiks izmantots uzkrātais fondētās pensijas kapitāls gadījumā, ja viņš nomirst pirms vecuma pensijas piešķiršanas.

Uzkrāto kapitālu pensiju 2. līmeņa dalībnieks var novēlēt, izvēloties vienu no trim variantiem:
• ieskaitīt valsts pensiju speciālajā budžetā;
• pievienot norādītās personas fondētās pensijas kapitālam;
• atstāt mantojumā Civillikuma noteiktajā kārtībā.

Pēc personas iesnieguma saņemšanas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) nodrošina izvēles reģistrēšanu sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmā un paziņojuma par veikto izvēli nosūtīšanu uz personas oficiālo elektronisko adresi vai portālā www.latvija.lv.

Izvēli 2. līmeņa dalībnieks var mainīt neierobežotu reižu skaitu, iesniedzot jaunu iesniegumu VSAA.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieks.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
3
Termiņš:
Izvēles reģistrēšanu sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmā VSAA nodrošina trīs darba dienu laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija