Par neatliekamās palīdzības sniegšanu personām, kuru lietotā dzīvojamā telpa cietusi stihiskās nelaimes vai avārijas rezultātā, ja dzīvojamā telpa ir daļēji sabrukusi un ir atjaunojama, vai atzīta par cietušu dzīvojamo telpu
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Uz fiziskas personas iesnieguma pamata pašvaldība sniedz palīdzību, piešķirot vienreizēju pabalstu dzīvojamās telpas remontam un pagaidu dzīvojamo telpu pēc nepieciešamības.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pabalstu cietušās dzīvojamās telpas remontam piešķir atsevišķi dzīvojošām pensijas vecumu sasniegušām un par 1. vai 2. grupas invalīdiem atzīstamām personām, kā arī maznodrošinātām ģimenēm.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā.
Atgādinājums
IIesniegums attiecīgās palīdzības saņemšanai persona iesniedz pašvaldībā ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc stihiskās nelaimes vai avārijas.
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Kontaktinformācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539
Informatīvais tālrunis: 800 00 800
Mājas lapa: https://www.riga.lv
E-pasts: riga@riga.lv
E-adrese: https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90011524360
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 30.12.2022