Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem (Balvu novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Balvu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija nodrošina pakalpojumus pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem- mājokli, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pakalpojumu var saņemt pilngadīgas personas:
• personas ar invaliditāti ar smagiem garīga rakstura traucējumiem;
• kuru dzīvesvieta deklarēta Balvu novada administratīvajā teritorijā.
Termiņš:
Sociālais dienests 10 darba dienu laikā no iesnieguma un citu nepieciešamo dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par pakalpojuma nepieciešamību, tad mēneša laikā nosūta lēmumu un citus nepieciešamos dokumentus uz Sociālās integrācijas valsts aģentūru, kur tos izskata.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesnieguma veidlapa Sociālajam dienestam
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1