Dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem
Izvēlētā organizācija: Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Īss apraksts:
Dienas aprūpes centra pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem nodrošina sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pasākumu kompleksu, sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas personām no divu līdz 18 gadu vecumam, kurām ir funkcionāli traucējumi.
Pakalpojuma mērķis ir sniegt atbalstu bērna likumiskajiem pārstāvjiem, mazināt bērna funkcionāla traucējuma sekas un sekmēt bērna sociālo prasmju attīstību.  
Pakalpojums ietver sociālā atbalsta sniegšanu, logopēda vai audiologopēda un fizioterapeita nodarbības.
Pakalpojuma izmaksas sedz pašvaldība.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Personas no 2 līdz 18 gadu vecumam, kurām ir ierobežotas funkcionēšanas spējas
Termiņš:
Maksimālais termiņš 1. mēnesis.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija