Pabalsts personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama kopšana
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Pabalstu izmaksā personai, kura ir vecāka par 18 gadiem un kurai sakarā ar  invaliditāti smagu funkcionālu traucējumu dēļ ir nepieciešama īpaša kopšana.
Atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību izsniedz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziska persona – persona, kurai nepieciešama īpaša kopšana
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Lēmumu par pabalsta piešķiršanu VSAA pieņem mēneša laikā pēc iesnieguma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija