Sociālās rehabilitācijas pakalpojums lauku vidē (Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Īss apraksts:
Pakalpojums dod iespēju Liepājas pilsētā deklarētām personām ar invaliditāti uzturēties un saņemt rehabilitāciju lauku vidē – rehabilitācijas centrā ārpus Liepājas pilsētas –, apgūstot un uzlabojot pastāvīgas funkcionēšanas iemaņas un spēju integrēties sabiedrībā.

Pilngadīgai personai, kurai noteikta invaliditāte, pakalpojumu ir tiesības saņemt līdz 100 stundām kalendārajā gadā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76. panta otrai daļai, 77. panta pirmajai daļai un 79. panta pirmajai daļai.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Par Liepājas pilsētas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem
(Liepājas pilsētas dome; saistošie noteikumi; 2; 11.03.2010)
Uzziņas par pakalpojumu
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Kontaktinformācija: Rožu iela 6, Liepāja LV-3401
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 04.08.2022