Atbalsts pandusa ierīkošanai personai ar kustību traucējumiem (Līvānu novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Līvānu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Atbalsta pasākums paredzēts vides pieejamības nodrošināšanai personām ar kustību traucējumiem, kuras, pārvietojoties dzīvojamās ēkas iekšējā vidē, izmanto tikai ratiņkrēslu.
Pandusa vai uzbrauktuves ierīkošana – braukšanai ratiņkrēslā piemērota stacionāra slīpa, neslīdoša iebūve (ēkā) vai izbūve (ēkas ārpusē) bez pakāpieniem satiksmei starp celtnes stāviem vai tās atsevišķiem dažāda augstuma posmiem.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Tiesības uz atbalsta pasākumiem ir personai, kura: ir bērns ar invaliditāti vai pilngadīga persona ar I grupas invaliditāti; neatrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādē vai ieslodzījuma vietā; savu  pamata  dzīvesvietu  deklarējusi  Līvānu  novada  administratīvajā teritorijā un dzīvo deklarētajā dzīvesvietā; dzīvo  sev  vai  ģimenes  loceklim  piederošā  mājoklī  vai  uz  īres  līguma pamata pašvaldībai vai privātpersonai piederošā mājoklī, kas ir spēkā vismaz piecus gadus, no atbalsta pasākuma pieprasīšanas dienas.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Līvānu novada domē un Līvānu novada domes  pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumānoteiktajā kārtībā.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Līvānu novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 22.04.2022