Pabalsts sociālo garantiju nodrošināšanai pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuriem ārpusģimenes aprūpe ir beigusies (Babītes novada pašvaldības Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: Babītes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Noteiktā kārtībā sniedz pilngadību sasniegušajiem bērniem palīdzību patstāvīgās dzīves uzsākšanā, ikmēneša izdevumu segšanā, ja turpina sekmīgi mācīties vispārējā un profesionālās izglītības iestādēs, kā arī ikmēneša izdevumus dzīvojamās platības apmaksai pēc pašvaldības domes 25.10.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.17.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pilngadību sasniegušie bāreņi vai bez vecāku gādības palikušie bērni, kuriem ārpusģimenes aprūpe ir beigusies.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Ar nepieciešamajiem dokumentiem jāvēršas Sociālajā dienestā: iesniegums, Bāriņtiesas lēmums, skolas izziņa (pēc vajadzības).
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Sociālais dienests Piņķos
Sociālais dienests Spuņciemā
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Sociālais dienests Piņķos
Sociālais dienests Spuņciemā