Pabalsts sociālo garantiju nodrošināšanai pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuriem ārpusģimenes aprūpe ir beigusies (Babītes novada pašvaldības Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: Babītes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Noteiktā kārtībā sniedz pilngadību sasniegušajiem bērniem palīdzību patstāvīgās dzīves uzsākšanā, ikmēneša izdevumu segšanā, ja turpina sekmīgi mācīties vispārējā un profesionālās izglītības iestādēs, kā arī ikmēneša izdevumus dzīvojamās platības apmaksai pēc pašvaldības domes 25.10.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.17.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pilngadību sasniegušie bāreņi vai bez vecāku gādības palikušie bērni, kuriem ārpusģimenes aprūpe ir beigusies.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Babītes novada pašvaldības dome
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Babītes novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Centra iela 4, Pinķi, Babītes pag., Babītes novads, LV-2107
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 05.03.2018