Pabalsts audžuģimenei apģērba vai mīkstā inventāra iegādei vai lietu izsniegšanai (Pārgaujas novada Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: Pārgaujas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pabalsts ir paredzēts, lai sniegtu materiālu atbalstu audžuģimenē ievietotā bērna uzturēšanai - uzturam, kā arī apģērba un mīkstā inventāra (piemēram, gultas veļas, segas, spilvena, matrača) iegādei. Pabalsta apmērs bērna uzturam bērnam līdz 7 gadu vecumam ir 215 euro mēnesī; bērnam no 7 gadu vecuma līdz 18 gadu vecumam 258 euro mēnesī. Pabalstu par kārtējo mēnesi pašvaldība izmaksā kārtējā mēneša pēdējā darba dienā. Pabalsts saistībā ar apģērba un mīkstā inventāra iegādi bērnam ir 258 euro gadā, no kuriem 129 euro izmaksā piecu darba dienu laikā no līguma par bērna ievietošanu audžuģimenē parakstīšanas dienas (izņemot gadījumus, kad bērns tiek ievietots audžuģimenē uz laiku, kas mazāks par mēnesi), bet sākot ar septīto ievietošanas mēnesi 21,50 euro mēnesī.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pabalstu var saņemt audžuģimene, kurā, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu, uz laiku ievietots bez vecāku gādības palicis bērns, un kura noslēgusi līgumu ar Sociālo dienestu par bērna ievietošanu audžuģimenē.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Pabalsts tiek izmaksāts sākot ar līguma noslēgšanas dienu.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Pārgaujas novada pašvaldība
Kontaktinformācija: "Iktes", Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV-4151; pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv; 64134426
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 07.01.2020