Uzziņa par tiesībām uz pensiju, pabalstu, atlīdzību
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Personai ir iespēja Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) saņemt uzziņu par tiesībām uz pensiju, atlīdzību vai pabalstu konkrētā situācijā, norādot faktus un nepieciešamo informāciju.
VSAA sniegtās uzziņas saturs nākotnē ir saistošs VSAA pakalpojuma sniegšanai, ja vien nav mainījusies likumdošana un faktiskie apstākļi.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
23
Termiņš:
Uzziņu izsniedz viena mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas. Ja objektīvu iemeslu dēļ šo termiņu nav iespējams ievērot, uzziņu izsniedz 4 mēnešu laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai pieprasītu pakalpojumu, jāiesniedz brīvā formā rakstītu iesniegumu, kas adresēts VSAA.
Iesniegumu var iesniegt:
• elektroniski - izmantojot oficiālo elektronisko adresi (e-adresi) vai e-pastu (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu);
• klātienē (pieprasot pakalpojumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte));
• pa pastu.
Iesniegumu klātienē var iesniegt jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē VSAA e-adrese
Klātiene
Aizkraukles klientu apkalpošanas centrs (tikai pēc iepriekšēja pieraksta)
Alūksnes klientu apkalpošanas centrs (tikai pēc iepriekšēja pieraksta)
Balvu klientu apkalpošanas centrs (tikai pēc iepriekšēja pieraksta)
Bauskas klientu apkalpošanas centrs (tikai pēc iepriekšēja pieraksta)
Cēsu klientu apkalpošanas centrs (tikai pēc iepriekšēja pieraksta)
Parādīt visus...
Pasts
Aizkraukles klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes klientu apkalpošanas centrs
Balvu klientu apkalpošanas centrs
Bauskas klientu apkalpošanas centrs
Cēsu klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...