Uzziņa par tiesībām uz pensiju, pabalstu, atlīdzību
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Personai ir iespēja Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) saņemt uzziņu par tiesībām uz pensiju, atlīdzību vai pabalstu konkrētā situācijā, norādot faktus un nepieciešamo informāciju.
VSAA sniegtās uzziņas saturs nākotnē ir saistošs VSAA pakalpojuma sniegšanai, ja vien nav mainījusies likumdošana un faktiskie apstākļi.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
23
Termiņš:
Uzziņu izsniedz viena mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas. Ja objektīvu iemeslu dēļ šo termiņu nav iespējams ievērot, uzziņu izsniedz 4 mēnešu laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
VSAA nodaļas izsniegtu uzziņu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tās saņemšanas dienas, iesniedzot VSAA direktoram adresētu iesniegumu VSAA nodaļā. Uzziņa nav pārsūdzama tiesā.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Informācijas atklātības likums
(Saeima; likumi; 20.11.1998)
Administratīvā procesa likums
(Saeima; likumi; 01.02.2004)
Iesniegumu likums
(Saeima; likumi; 01.01.2008)
Fizisko personu datu apstrādes likums
(Saeima; likumi; 05.07.2018)
Uzziņas par pakalpojumu
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Kontaktinformācija: Adrese: Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Tālrunis: 64507020
E-pasts: pasts@vsaa.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 31.01.2023