Apbedīšanas pabalsta saņemšana (Līvānu novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Līvānu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Apbedīšanas pabalstu piešķir personai, kura apņēmusies veikt personas, kuras deklarētā dzīves vieta pirms miršanas bija Līvānu novads, apbedīšanu. Apbedīšanas pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir 120,00 EUR.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
3
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot pieteikumu Administratīvās rajona tiesas tiesu namā pēc pieteicēja deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas.
Atgādinājums
Tiesības uz apbedīšanas pabalstu par personu, kura pirms miršanas ir saņēmusi aprūpes pakalpojumu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādē, ir tad, ja šīs personas pamata dzīvesvieta pirms ievietošanas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādē bija deklarēta Līvānu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Normatīvie akti
Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā
(Līvānu novada dome; saistošie noteikumi; 10; 15.05.2021)
Uzziņas par pakalpojumu
Līvānu novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 22.04.2022