Pabalsts personām nozīmīgās dzīves jubilejās (Līvānu novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Līvānu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pabalstu piešķir: personām, kuras sasniegušas 100 gadu vecumu; personām, kas laulībā nodzīvojušas 50 gadus „Zelta kāzu” jubilejā; personām, kas laulībā nodzīvojušas 60 gadus „Dimanta kāzu” jubilejā.
Pabalsts personām, kuras sasniegušas 100 gadu  vecumu, ir  vienreizējs un  tā apmērs  ir 150,00 EUR. Pabalstu piešķir  bez personas iesnieguma, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra sniegtajām ziņām.
Pabalsts personām, kas laulībā nodzīvojušas 50 gadus „Zelta kāzu” jubilejā ir vienreizējs un tā apmērs ir 80,00 EUR. Pabalsts personām, kas laulībā nodzīvojušas 60 gadus „Dimanta kāzu” jubilejā ir vienreizējs un tā apmērs ir 100,00 EUR. Pabalsta izmaksu organizē Līvānu novada domes Dzimtsarakstu nodaļa.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot pieteikumu Administratīvās rajona tiesas tiesu namā pēc pieteicēja deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas. Persona, kura atrodas ieslodzījuma vietā, pieteikumu tiesā iesniedz pēc ieslodzījuma vietas adreses.
Atgādinājums
Pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā piešķir personām, kuru deklarētā dzīves vieta ir Līvānu novads.
Normatīvie akti
Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā
(Līvānu novada dome; saistošie noteikumi; 10; 15.05.2021)
Uzziņas par pakalpojumu
Līvānu novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 14.04.2022