Pabalsts daudzbērnu ģimenēm (Līvānu novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Līvānu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pabalstu daudzbērnu ģimenēm piešķir vienu reizi gadā pirms kārtējā mācību gada sākuma par katru daudzbērnu ģimenes nepilngadīgo bērnu, kura dzīvesvieta deklarēta Līvānu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Pabalsta  daudzbērnu  ģimenēm apmērs  ir 20,00 EUR apmērā vienam nepilngadīgam bērnam.
Daudzbērnu ģimene ir ģimene, kurā ir trīs un vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem, un kurai ir kopēja mājsaimniecība.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Daudzbērnu ģimene, kurā ir trīs un vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem, un kurai ir kopēja mājsaimniecība.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot pieteikumu Administratīvās rajona tiesas tiesu namā pēc pieteicēja deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas. Persona, kura atrodas ieslodzījuma vietā, pieteikumu tiesā iesniedz pēc ieslodzījuma vietas adreses.
Atgādinājums
Pabalstu piešļir par katru daudzbērnu ģimenes nepilngadīgo bērnu, kura dzīvesvieta deklarēta Līvānu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Normatīvie akti
Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā
(Līvānu novada dome; saistošie noteikumi; 10; 15.05.2021)
Uzziņas par pakalpojumu
Līvānu novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 22.04.2022