Valsts atbalsts ar celiakiju slimiem bērniem
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Valsts atbalstu ar celiakiju slimam bērnam izmaksā, ja sertificēts gastroenterologs ir izsniedzis rakstisku izziņu, kurā norādīta bērnam konstatētā diagnoze „celiakija”.

Valsts atbalstu var saņemt par bērnu vecumā līdz 18 gadiem. Pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas valsts atbalstu izmaksā, ja bērns mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un nav vecāks par 20 gadiem, vai studē augstskolā dienas nodaļā (pilna laika klātienē) un nav vecāks par 24 gadiem.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Lēmumu par atbalsta piešķiršanu VSAA pieņem 10 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
VSAA darbinieku izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību var apstrīdēt mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu VSAA direktoram.
VSAA direktora lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Atgādinājums
Atbalsta saņēmēja pienākums ir nekavējoties informēt par apstākļiem, kas varētu būt par pamatu atbalsta izmaksas pārtraukšanai (piem., bērns ievietots bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē un atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā).
Brīdinājums
Pilnvarotajai personai, pieprasot vai saņemot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte) un pilnvara.
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Kontaktinformācija: Adrese: Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Tālrunis: 64507020
E-pasts: pasts@vsaa.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 31.01.2023