Skolēnu vasaras darbs
Izvēlētā organizācija: Nodarbinātības valsts aģentūra
Īss apraksts:
Pasākuma mērķis ir veicināt skolēnu īslaicīgu (vecumā no 15 līdz 20 gadiem) nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās - jau skolas laikā sniegt jauniešiem praktisku priekšstatu par darba dzīvi, lai savlaicīgi uzzinātu, kas ir CV, darba intervija, konkurētspēja, darba līguma noslēgšana, darba pienākumi un darba attiecības.

Skolēns pasākuma laikā saņem:
• darba algu vismaz valstī noteiktās minimālās darba samaksas apmērā par pilnu nostrādāto darba laiku mēnesī;
• darba vadītāja atbalstu;
• normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos - apmaksātas obligātās veselības pārbaudes;
• apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darba vietās.

Skolēns vecumā no 15 līdz 18 gadiem tiek nodarbināts ne ilgāk kā septiņas stundas dienā un ne vairāk kā 35 stundas nedēļā;

Skolēns vecumā no 18 līdz 20 gadiem (ieskaitot) tiek nodarbināts ne vairāk kā astoņas stundas dienā un ne vairāk kā 40 stundas nedēļā.

Skolēni dalībai Pasākumā varēs reģistrēties elektroniski Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā no maija sākuma līdz augusta vidum.


Detalizēta informācija pieejama tīmekļvietnē https://www.nva.gov.lv/lv/skolenu-vasaras-nodarbinatiba-bezdarbniekiem
Saņēmēji:
Fiziska persona
Skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri mācās vai turpinās mācības vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs nākamajā mācību gadā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
60
Termiņš:
Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākums tiek īstenots skolēnu vasaras brīvlaika mēnešos no 1. jūnija līdz 31. augustam.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Nodarbinātības valsts aģentūra
Kontaktinformācija: K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, LV - 1010
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 23.08.2022