Pasākumi noteiktām personu grupām (subsidētās darbavietas bezdarbniekiem)
Izvēlētā organizācija: Nodarbinātības valsts aģentūra
Īss apraksts:
Saistībā ar COVID-19 izplatību, līdz 06.04.2021. par pakalpojuma saņemšanas iespējām lūdzu sazināties ar NVA filiāli telefoniski vai e-pastā.

Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – NVA) sadarbībā ar fiziskām un juridiskām personām organizē subsidēto darba vietu izveidi, kurās ievērojot vienlīdzīgu tiesību principu, tiek iesaistīti mērķa grupas bezdarbnieki.

Aktīvā nodarbinātības pasākuma „Pasākumi noteiktām personu grupām” (turpmāk – Pasākums) mērķis ir bezdarbnieku nodarbināšana subsidētajās vai valsts līdzfinansētajās darba vietās, lai palīdzētu bezdarbniekiem izprast darba tirgus prasības, veicinātu bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā.

NVA darba devējam nodrošina:
• Dotāciju bezdarbnieka darba algai;
• Dotāciju darba vadītāja atlīdzībai;
• Dotāciju VSAOI no bezdarbnieka darba algas dotācijas daļas;
• Vienreizēju dotāciju obligātās veselības pārbaudēs izmaksām;
• Vienreizēju dotāciju iekārtu un aprīkojuma iegādei, lai pielāgotu darba vietas bezdarbniekiem ar invaliditāti.

Detalizēta informācija pieejama tīmekļvietnē https://www.nva.gov.lv/lv/subsidetas-darba-vietas-pasakumi-noteiktam-personu-grupam-bezdarbniekiem
Saņēmēji:
Jebkura persona
NVA reģistrēti bezdarbnieki: persona ar invaliditāti; persona, kura bijusi bez darba vismaz 12 mēnešus;
persona, kura ir vecāka par 55 gadiem; persona, kura ieguvusi bēgļa vai alternatīvās personas statusu.
Darba devēji: juridiskas un fiziskas personas ar tiesībām nodarbināt (ar izņēmumiem).
Termiņš:
NVA 1 darba dienas laikā pēc klienta pieteikuma, veic  bezdarba situācijas izvērtēšanu un pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu,  par klienta uzņemšanu rindā pakalpojuma saņemšanai vai par atteikumu piešķirt pakalpojumu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Nodarbinātības valsts aģentūra
Kontaktinformācija: K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, LV - 1010
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 10.02.2021