Nodarbinātības uzsākšanas pabalsts
Izvēlētā organizācija: Nodarbinātības valsts aģentūra
Īss apraksts:
Atbalsta mērķis - uzsākot darba tiesiskās attiecības, Ukrainas civiliedzīvotājam ir tiesības saņemt vienreizēju nodarbinātības uzsākšanas pabalstu 620 eiro apmērā.

https://www.nva.gov.lv/lv/nodarbinatibas-uzsaksanas-pabalsts
Saņēmēji:
Fiziska persona
Persona, kas atbilst Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 1.pantam.

https://likumi.lv/ta/id/330546-ukrainas-civiliedzivotaju-atbalsta-likums
Termiņš:
Pakalpojums tiks sniegts viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Mēneša laikā no darba tiesisko attiecību uzsākšanas dienas iesniedziet iesniegumu nodarbinātības uzsākšanas pabalsta saņemšanai jebkurā NVA klientu apkalpošanas vietā vai Rīgas atbalsta centrā Ukrainas iedzīvotājiem Amatu ielā 4, Vecrīgā.

Nodarbinātības uzsākšanas pabalsts 620 eiro apmērā tiks ieskaitīts Jūsu norādītajā kredītiestādes vai Pasta norēķinu sistēmas kontā.
Pabalsts netiek aplikts ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.
Pabalstu var saņemt tikai vienu reizi.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
NVA Balvu (Alūksnes, Gulbenes) filiāle
NVA Bauskas filiāle
NVA Cēsu filiāle
NVA Daugavpils filiāle
NVA Jelgavas (Dobeles) filiāle
Parādīt visus...
Telefons 80200206
Cits Rīgas atbalsta centrs Ukrainas iedzīvotājiem atrodas Amatu ielā 4, Vecrīgā
2. solis / Apstrādes
NVA pieņems lēmumu par nodarbinātības uzsākšanas pabalsta piešķiršanu un izsniegs/nosūtīs Jūsu norādītā saņemšanas veidā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pabalstu 620 eiro apmērā personas bankas kontā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus