Nodarbinātības uzsākšanas pabalsts
Izvēlētā organizācija: Nodarbinātības valsts aģentūra
Īss apraksts:
Atbalsta mērķis - uzsākot darba tiesiskās attiecības, Ukrainas civiliedzīvotājam ir tiesības saņemt vienreizēju nodarbinātības uzsākšanas pabalstu 620 eiro apmērā.

https://www.nva.gov.lv/lv/nodarbinatibas-uzsaksanas-pabalsts
Saņēmēji:
Fiziska persona
Persona, kas atbilst Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 1.pantam.

https://likumi.lv/ta/id/330546-ukrainas-civiliedzivotaju-atbalsta-likums
Termiņš:
Pakalpojums tiks sniegts viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Normatīvajos aktos norādītajā kārtībā.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums
(Saeima; likumi; 05.03.2022)
Uzziņas par pakalpojumu
Nodarbinātības valsts aģentūra
Kontaktinformācija: K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, LV - 1010
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 29.12.2022