Licence melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijas Republikā
Izvēlētā organizācija: Valsts vides dienests
Īss apraksts:
Licence metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijas Republikā nepieciešama, lai nodrošinātu metāllūžņu aprites kontroli
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Vides pārraudzības valsts birojā

Latvijā valsts iestāžu izdotie lēmumi var tikt apstrīdēti,  saskaņā ar Administratīvā procesa likumu. Ārvalstu uzņēmējiem papildus lēmumu apstrīdēšanai ir iespēja izmantot arī alternatīvu strīdus risināšanas mehānismu (https://www.latvija.lv/lv/DzivesSituacijas/prasibas-pakalpojumiem/SOLVIT).
Atgādinājums
Lai saņemtu licenci lūžņu iepirkšanai Latvijas Republikā komersantam jābūt saņemtai atļaujai A vai B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai vai atkritumu savākšanas, pārkraušanas, šķirošanas un uzglabāšanas atļaujai.
Brīdinājums
Nesamaksājot valsts nodevu atļaujas izsniegšana tiks atteikta
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Valsts vides dienests
Kontaktinformācija: Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV 1045
Tel.: 67084200
E-pasts: pasts@vvd.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 06.01.2021