Informācijas sniegšana par pieejamo Valsts un Eiropas Savienības atbalstu uzņēmējdarbības un inovācijas attīstībai
Izvēlētā organizācija: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Īss apraksts:
Informācijas sniegšana par LIAA administrētajām Eiropas Savienības fondu atbalsta programmām, to mērķiem, uzdevumiem, par iespējām pieteikties finansējuma saņemšanai, par projekta iesnieguma sagatavošanu, projekta ieviešanu, noslēguma pārskata sagatavošanu un citiem saistītajiem jautājumiem. Informācijas sniegšana par citu iestāžu piedāvātajām atbalsta programmām komersantiem un ideju autoriem.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
2
Termiņš:
Ja pakalpojums pieprasīts elektroniski. Pa pastu - 1 mēneša laikā.
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra Atbalsts ārvalstu kompānijai potenciālo investīciju projektu realizācijai Latvijā