Informācijas sniegšana par pieejamo Valsts un Eiropas Savienības atbalstu uzņēmējdarbības un inovācijas attīstībai
Izvēlētā organizācija: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Īss apraksts:
Informācijas sniegšana par LIAA administrētajām Eiropas Savienības fondu atbalsta programmām, to mērķiem, uzdevumiem, par iespējām pieteikties finansējuma saņemšanai, par projekta iesnieguma sagatavošanu, projekta ieviešanu, noslēguma pārskata sagatavošanu un citiem saistītajiem jautājumiem. Informācijas sniegšana par citu iestāžu piedāvātajām atbalsta programmām komersantiem un ideju autoriem.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
2
Termiņš:
Ja pakalpojums pieprasīts elektroniski. Pa pastu - 1 mēneša laikā.
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Informācijas atklātības likums
(Saeima; likumi; 20.11.1998)
Iesniegumu likums
(Saeima; likumi; 01.01.2008)
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras nolikums
(Ministru kabinets; noteikumi; 857; 01.01.2013)
Uzziņas par pakalpojumu
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Kontaktinformācija: Pērses iela 2, Rīga, LV-1442

Tālrunis: +371 67039400

e-pasts: liaa@liaa.gov.lv

http://www.liaa.gov.lv/lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 30.09.2020