Eiropas Savienības atbalsts - Tirgus veicināšanas pasākumi
Izvēlētā organizācija: Lauku atbalsta dienests
Īss apraksts:
Lauku atbalsta dienests (LAD)

Šobrīd uz Tirgus veicināšanas pasākumiem atvērtas ir šādas kārtas:

Importa un eksporta licencēšana
https://www.lad.gov.lv/lv/katalogs/importa-un-eksporta-licencesana

Zvejas produktu uzglabāšanas atbalsts
https://www.lad.gov.lv/lv/katalogs/zvejas-produktu-uzglabasanas-atbalsts

Importa licences
https://www.lad.gov.lv/lv/katalogs/importa-licences

Importa tarifu kvotas
https://www.lad.gov.lv/lv/katalogs/importa-tarifu-kvotas

Atbalsts ražotāju organizācijām augļu un dārzeņu sektorā
https://www.lad.gov.lv/lv/katalogs/atbalsts-razotaju-organizacijam-auglu-un-darzenu-sektora

Informatīvie un veicināšanas pasākumi attiecībā uz lauksaimniecības produktiem
https://www.lad.gov.lv/lv/katalogs/informativie-un-veicinasanas-pasakumi-attieciba-uz-lauksaimniecibas-produktiem


Par kārtu atvēršanos precīzāka informācija: https://www.lad.gov.lv/lv/katalogs
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Informāciju par katra pasākuma kārtas pieejamību skatīties LAD mājaslapā:
https://www.lad.gov.lv/lv/katalogs
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Normatīvie akti tirgus pasākumu aktivitātēm
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Hipersaite
Informācija par pieteikšanos
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1