Platību un dzīvnieku maksājumi (Tiešie maksājumi)
Izvēlētā organizācija: Lauku atbalsta dienests
Īss apraksts:
Lauku atbalsta dienests (LAD)

Par pieteikšanos maksājumiem par platībām un dzīvniekiem (Tiešajiem maksājumiem) detalizētāka informācija:
https://www.lad.gov.lv/lv/katalogs?progra_catalog_vid_1%5B380%5D=380

Lauksaimnieks 2023.gada sezonā varēja pieteikties sekojošiem maksājumiem par platībām un dzīvniekiem:
1. Ilgtspēju sekmējošais ienākumu pamatatbalsts (ISIP)
2. Ienākumu papildatbalsts gados jaunajiem lauksaimniekiem (JAL)
3. Klimatiskās un vidiskās shēmas - EKOSHĒMAS
4. Lauku attīstības (Agrovides) intervences
5. Maksājums mazajiem lauksaimniekiem (MLS)
6. Kompensācijas maksājums par Natura 2000 meža teritorijām (NIM)
7. Saistītie ienākumu atbalsti par dzīvniekiem
8. Saistītie ienākumu atbalsti par platībām
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Par termiņiem un iesniegšanu interesēties: https://www.lad.gov.lv/lv/katalogs?progra_catalog_vid_1%5B380%5D=380
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Informatīvs dokuments
Atbalsta likmes un izmaksu grafiks
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Informatīvais materiāls platību maksājumu saņemšanai
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Hipersaite
Lauku bloku karte
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Papildus informācija par pieteikšanos
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Informācija
Apsekošana un pārbaudes
Nepieciešams pakalpojuma solī:
2