Platību un dzīvnieku maksājumi (Tiešie maksājumi)
Izvēlētā organizācija: Lauku atbalsta dienests
Īss apraksts:
Lauku atbalsta dienests (LAD)

Par pieteikšanos maksājumiem par platībām un dzīvniekiem (Tiešajiem maksājumiem) detalizētāka informācija:
https://www.lad.gov.lv/lv/katalogs?progra_catalog_vid_1%5B380%5D=380

Lauksaimnieks 2023.gada sezonā varēja pieteikties sekojošiem maksājumiem par platībām un dzīvniekiem:
1. Ilgtspēju sekmējošais ienākumu pamatatbalsts (ISIP)
2. Ienākumu papildatbalsts gados jaunajiem lauksaimniekiem (JAL)
3. Klimatiskās un vidiskās shēmas - EKOSHĒMAS
4. Lauku attīstības (Agrovides) intervences
5. Maksājums mazajiem lauksaimniekiem (MLS)
6. Kompensācijas maksājums par Natura 2000 meža teritorijām (NIM)
7. Saistītie ienākumu atbalsti par dzīvniekiem
8. Saistītie ienākumu atbalsti par platībām
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Par termiņiem un iesniegšanu interesēties: https://www.lad.gov.lv/lv/katalogs?progra_catalog_vid_1%5B380%5D=380
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta likuma 13.pantu, Lauku atbalsta dienesta (LAD) amatpersonu pieņemtos administratīvos aktus (lēmumus) var apstrīdēt un pārsūdzēt rakstveidā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu.
Atgādinājums
Ja Vienotais iesniegums tiks iesniegts pēc 15.jūnija, bet ne vēlāk kā līdz 26.jūnijam, tad atbalsta apjomam tiek piemērots 1% samazinājums par katru nokavēto darba dienu.
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Lauku atbalsta dienests
Kontaktinformācija: Rīga, Republikas laukums 2, Rīga, LV - 1981
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 27.06.2023