Lietotāju tiesības muitas sistēmu izmantošanai
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Lietotāju tiesības nodrošina piekļuvi muitas informācijas sistēmu komersantu modulim elektroniskai eksporta, importa, tranzīta, ievešanas un izvešanas kopsavilkuma deklarāciju, manifestu un kopsavilkuma deklarāciju par pagaidu uzglabāšanu iesniegšanai.
VID elektroniskās deklarēšanas sistēmai (VID EDS) ir pievienotas muitas sistēmas šādu deklarāciju iesniegšanai:
1) Importa kontroles sistēma (IKS) - ievešanas kopsavilkuma deklarāciju iesniegšanai;
2) Eksporta kontroles sistēma (EKS) - izvešanas deklarāciju un izvešanas kopsavilkuma deklarāciju iesniegšanai;
3) Tranzīta kontroles sistēma (TKS) - tranzīta deklarāciju un TIR datu iesniegšanai ar iespēju papildināt tās ar kopsavilkuma (drošības) deklarāciju datiem;
4) Manifesti/Pagaidu uzglabāšana (MAN/PU) – manifestu un kopsavilkuma deklarāciju par pagaidu uzglabāšanu iesniegšanai;
5) Muitas klientu darījumi (MKD).
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona, kas veic elektronisku muitas kravu deklarēšanu.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Iesniedzams dokuments
Hipersaite
Plašāka informācija pieejama VID tīmekļa vietnē
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1