Informācija par aizdevumu fiziskajai personai
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Aizdevējam ir pienākums līdz pēctaksācijas gada 1.jūnijam iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā (turpmāk - VID)  informāciju par taksācijas gadā izsniegtajiem/saņemtajiem aizdevumiem, kuru apmērs pārsniedz 15 000 euro, ja tos izsniedzis viens aizdevējs. Aizdevuma ņēmējam ir pienākums iesniegt VID informāciju par saņemto aizdevumu, ja aizdevējs ir fiziskā persona – rezidents –, kas aizdevumu nesniedz savas saimnieciskās darbības ietvaros, vai nerezidents.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Aizdevējs - juridiska persona vai fiziska persona- saimnieciskās darbības veicējs vai vairāku personu līgumiska apvienība.
Fiziskā persona – aizdevuma ņēmējs, ja aizdevējs ir fiziska persona-saimnieciskās darbības veicējs, vai nerezidents.
Termiņš:
Var saņemt uzreiz
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Informācija par aizdevumu fiziskajai personai
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1