Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Līdzfinansējums ir paredzēts bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam (turpmāk - aukle) par pilna laika (ne mazāk kā astoņas stundas dienā) bērnu vecumā no pusotra gada līdz uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē uzraudzības pakalpojuma sniegšanu darba dienās bērna dzīvesvietā vai citā piemērotā vietā ārpus bērna dzīvesvietas Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā (turpmāk – Rīga).
Lai saņemtu pašvaldības līdzfinansējumu, aukle noslēdz līgumu ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu par bērna uzraudzības pakalpojuma sniegšanas līdzfinansēšanu.
Līgumu ar Rīgas valstspilsētas pašvaldību var parakstīt 2 veidos:
1. papīra formā 2 eksemplāros un nogādāt uz Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010;
2. ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīt uz e-pastu iksd@riga.lv.
Jautājumu gadījumā lūdzu zvanīt pa tālr. 67026817.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
I. Prasības auklei:
1) jābūt reģistrētai Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam vai jāiegūst individuālā komersanta statuss;
2) jābūt reģistrētai Izglītības kvalitātes valsts dienestā kā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam (pakalpojuma sniegšanas adrese Rīgā);
3) nav bērna likumiskais pārstāvis;
4) ir noslēgusi līgumu ar bērna likumisko pārstāvi (vecāku).

II. Prasības bērnam, par kura pieskatīšanu vēlas saņemt pašvaldības līdzfinansējumu, un bērna likumiskajam pārstāvim:
1) sasniedzis pusotra gada vecumu;
2) bērna un viena no bērna likumiskajiem pārstāvjiem deklarētās dzīvesvietas adrese ir Rīgā;
3) ir reģistrēts pieteikums pirmsskolas izglītības programmas apguvei Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādē un pieteikumā norādītais vēlamais mācību uzsākšanas laiks ir pagājis;
4) reģistrētajā pieteikumā pirmsskolas izglītības programmas apguvei nav atzīmēts, ka pagaidām nevēlas saņemt uzaicinājumu no pirmsskolas izglītības iestādes;
5) bērna likumiskais pārstāvis ir noslēdzis rakstveida līgumu ar aukli;
6) nav bijis iekļauts pretendentu sarakstā uzņemšanai Pašvaldības izglītības iestādē vai ir iekļauts pretendentu sarakstā un uzsāks pirmsskolas izglītības programmas apguvi no kārtējā gada 1. septembra;
7) nav un arī iepriekš nav bijis reģistrēts kā pašvaldības izglītības iestādes izglītojamais;
8) Vecāks portālā iesniedzis iesniegumu Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam, informējot par izvēlēto aukli bērnam.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija