Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršana (Priekuļu novads)
Izvēlētā organizācija: Priekuļu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Atvieglojumi nekustamā īpašuma nodoklim, kas taksācijas gadā aprēķināts par nekustamā īpašumā ietilpstošo dzīvokļa īpašuma sastāvā esošo ēkas daļu, kuras lietošanas veids ir dzīvošana, un šai daļai piekrītošo koplietošanas telpu platību vai viena dzīvokļa māju, ja šie nekustamā īpašuma objekti (turpmāk – objekti) ir fizisku personu īpašumā vai valdījumā un netiek izmantoti saimnieciskās darbības veikšanai, nav iznomāti vai izīrēti citai personai, ja nodokļa maksātājs ir deklarējis dzīvesvietu savā nekustamajā īpašumā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Atvieglojumus piešķir  nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, kuri deklarējuši dzīvesvietu savā nekustamajā īpašumā un iesnieguši IESNIEGUMU-APLIECINĀJUMU atvieglojumu saņemšanai.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
Likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajos termiņos.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1