Speciāla datu atlase un apstrāde
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Pakalpojuma ietvaros atbilstoši pieprasījumam Valsts zemes dienests (VZD) veic speciālu datu atlasi un apstrādi no VZD uzturēto informācijas sistēmu aktuālajiem un vēsturiskajiem datiem.

Kadastra informācijas sistēmas teksta datu par kadastra subjektiem apstrādi VZD veic tikai atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasībām.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojums pieejams identificētai personai.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
VZD reģionālās pārvaldes (turpmāk - reģionālā pārvalde) amatpersonas izdoto administratīvo aktu vai veikto faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot reģionālajā pārvaldē, kura izdevusi administratīvo aktu, VZD ģenerāldirektoram adresētu iesniegumu.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Valsts zemes dienests
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 15.05.2023