Uzņēmumu reģistrācija Eiropas Savienības Vides pārvaldības un audita sistēmā (EMAS)
Izvēlētā organizācija: Vides pārraudzības valsts birojs
Īss apraksts:
Veicināt vides aizsardzības, resursu racionālas izmantošanas un sabiedrības vides izglītības un informēšanas pasākumu pilnveidošanu un uzlabošanu uzņēmumos un organizācijās, kas brīvprātīgi iesaistās sistēmā.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Viena mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas (Administratīvā procesa likuma 64.panta (1) daļa).

Paziņojums

Lēmuma pieņemšanas termiņš var tikt pagarināts līdz 4 mēnešiem no iesnieguma iesniegšanas dienas (Administratīvā procesa likuma 64.panta (2) daļa).

Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 25.novembra Regulas (EK) Nr.1221/2009 (turpmāk - EMAS Regula) 5.panta 2.punktu organizācijai jāiesniedz VPVB reģistrācijas pieteikums, kurā iekļauj apstiprinātu vides deklarāciju elektroniskā vai drukātā formā; EMAS Regulas 25.panta 9.punktā minēto deklarāciju, ko parakstījis vides verificētājs, kurš apstiprināja vides deklarāciju; aizpildītu veidlapu, kurā ir vismaz obligāti sniedzamā informācija, kas noteikta EMAS Regulas VI pielikumā. Pieteikumu aizpilda valsts valodā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Vides pārraudzības valsts biroja e adrese
Klātiene VPVB
Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts VPVB
Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc reģistrācijas pieteikuma saņemšanas VPVB reģistrē organizāciju un piešķir tai reģistrācijas numuru, ievērojot nosacījumus saskaņā ar EMAS Regulas 13. panta 2. punkta a) - f)apakšpunktu. Atbilstoši EMAS Regulas 13.panta 3.punktam VPVB informē organizāciju par tās reģistrēšanu un izsniedz organizācijai tās reģistrācijas numuru un EMAS logotipu, vai arī atsaka organizācijas reģistrāciju EMAS Regulas 4. un 5. punktā noteiktajos gadījumos, ievērojot 6. punktā noteikto.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Vides pārraudzības valsts biroja e adrese
Klātiene VPVB
Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts VPVB
Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki