Atļaujas izsniegšana bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei Balvu novadā
Izvēlētā organizācija: Balvu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauja, ievērojot valsts Vides dienesta noteiktos ieguves limitus, ir administratīvais akts, kas tā adresātam piešķir tiesības izmantot zemes dzīles noteiktās robežas un noteiktu laiku, ievērojot atļaujas noteikumus.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Pēc iesnieguma saņemšanas tiek gatavots lēmumprojekts, kas tiek izskatīts tuvākajā Tautsaimniecības un vides komitejā un Domes sēdē. Pēc domes sēdes 10 darba dienu laikā tiek sagatavota atļauja un rēķins par valsts nodevu
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Administratīvā procesa likuma kārtībā
Atgādinājums
Atļauja tiek izsniegta pēc maksājuma apliecinājuma iesniegšanas.
Brīdinājums
Valsts nodeva par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju ir 142,29 euro.
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Balvu novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Bērzpils iela 1a, Balvi, Balvu novads, LV-4501
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 14.04.2020