Zemes nomas līgumu slēgšana ar zemes īpašniekiem, kuru zemes ir piesaistītas vai uz tām atrodas pašvaldības izglītības, kultūras, labklājības iestādes un pašvaldībai piederošās nedzīvojamās ēkas
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Zemes nomas līgums tiek slēgts ar zemesgabala īpašnieku vai tā pilnvaroto personu, ja zemesgabals nepieciešams pašvaldības izglītības, kultūras un labklājības funkciju nodrošināšanai un pašvaldības īpašuma uzturēšanai un apsaimniekošanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Zemes īpašnieks
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona iesniedz iesniegumu (brīvā formā vai, izmantojot piedāvāto paraugu) kopā ar pakalpojuma saņemšanai nepieciešamajiem dokumentiem adresētu Rīgas domes Īpašuma departamenta Nekustamā īpašuma pārvaldei.
Iesniegumu var iesniegt klātienē, nosūtīt ar drošu elektronisko parakstu parakstītu uz e-pasta adresi vai nosūtīt pa pastu.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:  
1) iesniegums brīvā formā vai, izmantojot piedāvāto paraugu ar precīzu iesniedzēja kontaktinformāciju;
2) iznomājamā zemes gabala robežu plāna kopija;
3) *pilnvaras kopija (uzrādot oriģinālu);
4) Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības kopija (var ari nebūt, tad no nomas maksas tiks ieturēts likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 17.panta desmitās daļas 7.punktā noteiktajā kārtā aprēķinātais
iedzīvotāju ienākuma nodoklis);
5) norēķinu konta rekvizīti.

*ja pakalpojumu vēlas saņemt pilnvarotā persona, tad pakalpojuma pieprasīšanas kanāls ir klātiene (iepriekš piesakoties pa tālruni: 67181536), uzrādot pilnvaras oriģinālu.

Ārkārtas situācijas laikā KLĀTIENES KANĀLS nav pieejams**.

** Izņēmuma gadījumos, pakalpojums var tikt nodrošināts klātienē Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, tikai pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruņa numuru 67026138 vai 67181596, izvērtējot tā nodrošināšanas klātienē neatliekamību katrā situācijā individuāli.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas domes Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Kalēju iela 10, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67026138; 67026151
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts di@riga.lv
Pasts Rīgas domes Īpašuma departamenta Nekustamā īpašuma pārvalde
Adrese: Riharda Vāgnera iela 5, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Persona pakalpojuma izpildes dokumentu var saņemt klātienē, e-pastā vai pa pastu.

Ārkārtas situācijas laikā KLĀTIENES KANĀLS nav pieejams*.

* Izņēmuma gadījumos, pakalpojums var tikt nodrošināts klātienē Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrā Kalēju ielā 10, Rīgā, tikai pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruņa numuru +37167026138 vai +37167026151, izvērtējot tā nodrošināšanas klātienē neatliekamību katrā situācijā individuāli.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas domes Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Kalēju iela 10, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67026138; 67026151
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki