Zemes nomas līgumu slēgšana ar zemes īpašniekiem, kuru zemes ir piesaistītas vai uz tām atrodas pašvaldības izglītības, kultūras, labklājības iestādes un pašvaldībai piederošās nedzīvojamās ēkas
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Zemes nomas līgums tiek slēgts ar zemesgabala īpašnieku vai tā pilnvaroto personu, ja zemesgabals nepieciešams pašvaldības izglītības, kultūras un labklājības funkciju nodrošināšanai un pašvaldības īpašuma uzturēšanai un apsaimniekošanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Zemes īpašnieks
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums par zemes nomas līguma noslēgšanu
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1