Telpu nomas līgumu slēgšana ar trešajām personām, ja tām piederošās telpas nepieciešamas pašvaldības izglītības vai kultūras iestāžu lietošanai un to darbības nodrošināšanai
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Telpu nomas līgumu slēgšana ar ēku īpašniekiem par pašvaldības izglītības un kultūras iestāžu darbības nodrošināšanai nepieciešamā īpašuma (ēkas) izmantošanu. Telpu nomas līgums tiek slēgts ar ēkas īpašnieku vai tā pilnvaroto personu, ja telpas, saskaņā ar 13.12.2011. Rīgas domes lēmumu Nr.3977, ir nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona iesniedz iesniegumu brīvā formā kopā ar pakalpojuma saņemšanai nepieciešamajiem dokumentiem adresētu Rīgas domes Īpašuma departamenta Nekustamā īpašuma pārvaldei.
Iesniegumu var iesniegt klātienē, nosūtīt ar drošu elektronisko parakstu parakstītu uz e-pasta adresi vai nosūtīt pa pastu.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:  
1) iesniegums brīvā formā ar precīzu iesniedzēja kontaktinformāciju;
2) iznomājamā īpašuma kadastrālās uzmērīšanas lietas kopija;
3) * pilnvaras kopija (uzrādot oriģinālu);
4) norēķinu konta rekvizīti.

*ja pakalpojumu vēlas saņemt pilnvarotā persona, tad pakalpojuma pieprasīšanas kanāls ir klātiene (iepriekš piesakoties pa tālruni: +37167026138 vai +37167026151), uzrādot pilnvaras oriģinālu.

Ārkārtas situācijas laikā KLĀTIENES KANĀLS nav pieejams**.

** Izņēmuma gadījumos, pakalpojums var tikt nodrošināts klātienē Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrā Kalēju ielā 10, Rīgā, tikai pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruņa numuru +37167026138 vai +37167026151, izvērtējot tā nodrošināšanas klātienē neatliekamību katrā situācijā individuāli.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas domes Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Kalēju iela 10, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67026138; 67026151
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts di@riga.lv
Pasts Rīgas domes Īpašuma departamenta Nekustamā īpašuma pārvalde
Adrese: Riharda Vāgnera iela 5, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Persona pakalpojuma izpildes dokumentu var saņemt klātienē, e-pastā vai pa pastu.

Ārkārtas situācijas laikā KLĀTIENES KANĀLS nav pieejams*.

* Izņēmuma gadījumos, pakalpojums var tikt nodrošināts klātienē Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrā Kalēju ielā 10, Rīgā, tikai pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruņa numuru +37167026138 vai +37167026151, izvērtējot tā nodrošināšanas klātienē neatliekamību katrā situācijā individuāli.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas domes Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Kalēju iela 10, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67026138; 67026151
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki