Telpu nomas līgumu slēgšana ar trešajām personām, ja tām piederošās telpas nepieciešamas pašvaldības izglītības vai kultūras iestāžu lietošanai un to darbības nodrošināšanai
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Telpu nomas līgumu slēgšana ar ēku īpašniekiem par pašvaldības izglītības un kultūras iestāžu darbības nodrošināšanai nepieciešamā īpašuma (ēkas) izmantošanu. Telpu nomas līgums tiek slēgts ar ēkas īpašnieku vai tā pilnvaroto personu, ja telpas, saskaņā ar 13.12.2011. Rīgas domes lēmumu Nr.3977, ir nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Rīgas pilsētas pašvaldība
Kontaktinformācija: Rīgas pilsētas pašvaldība

Rātslaukums 1, Rīga, LV--1539
bezmaksas informācijas tālrunis: 800 00 800

mājas lapa: https://www.riga.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 31.08.2020