Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošās un piekrītošās apbūvētās zemes iznomāšana
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Zemes nomas līgums tiek slēgts ar apbūves īpašnieku, tiesisko valdītāju vai pašvaldībai piederošās ēkas (telpu) nomnieku.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Apbūves īpašnieks, kura apbūves īpašuma tiesības reģistrētas Rīgas pilsētas zemesgrāmatā; dzīvojamās ēkas īpašnieks vai augļu dārza lietotājs, kuram zeme piešķirta ar apbūves tiesībām un zemes lietošanas tiesības izbeigušās "Valsts uz pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma" 26.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā; pašvaldībai piederošās ēkas (telpu) nomnieks, ja ēkas (telpu) valdītājs nav Rīgas domes Īpašuma departaments.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
66
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Kontaktinformācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539
Informatīvais tālrunis: 800 00 800
Mājas lapa: https://www.riga.lv
E-pasts: riga@riga.lv
E-adrese: https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90011524360
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 29.06.2023