Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošās, piekrītošās un valdījumā uz likuma pamata esošās neapbūvētās zemes iznomāšana (bez apbūves tiesības)
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošās, piekrītošās vai valdījumā uz likuma pamata esošās neapbūvētās zemes iznomāšana notiek, pamatojoties uz attiecīgu Rīgas domes lēmumu vai Rīgas domes Īpašuma departamenta Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas lēmumu, rīkojot nomas tiesību izsoli vai bez izsoles.
Par nomas tiesību izsoli tiek ievietots sludinājums Rīgas pilsētas pašvaldības portālā https://riga.lv/, sadaļā "Pilsēta"->"Pašvaldības īpašumi"->"Izsoles" un Rīgas domes Īpašuma departamenta mājaslapā https://id.riga.lv. Nomas tiesību izsoles nolikumā, sludinājumā ir noteikta izsoles norises un dokumentu iesniegšanas kārtība un termiņi.
Ar izsoles uzvarētāju tiek noslēgts zemes nomas līgums.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
200
Termiņš:
Pakalpojuma saņemšanas termiņš ir saistīts ar atzinumu saņemšanu no citām institūcijām un zemesgabala reģistrēšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā un tā izmantošanas mērķa un kadastrālās vērtības noteikšanu, kā arī tirgus nomas maksas noteikšanu.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš:
- 200 darba dienas, ja iznomāšanas lēmums jāpieņem Rīgas domei vai tiek rīkota nomas tiesību izsole;
- 80 darba dienas, ja iznomāšanas lēmums jāpieņem Rīgas domes Īpašuma departamenta Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijai.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona iesniegumu (brīvā formā vai pēc piedāvātā parauga) var iesniegt klātienē, pa pastu vai iesniegumu, kas sagatavots atbilstoši normatīvo aktu prasībām par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecinātu ar drošu elektronisko parakstu, var nosūtīt uz e-pastu.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
- Fiziskām personām jāiesniedz iesniegums, kurā norādīts vārds, uzvārds, adrese, pieprasāmā zemesgabala adrese, kadastra numurs vai apzīmējums (ja ir zināms) un iznomāšanas mērķis
- Juridiskām personām jāiesniedz iesniegums, kurā norādīts juridiskās personas nosaukums, juridiskā
adrese, pieprasāmā zemesgabala adrese, kadastra numurs vai kadastra apzīmējums (ja ir zināms) un
iznomāšanas mērķis.
Izsoles pretendentiem jāiesniedz pieteikums aizpildīts atbilstoši izsoles nolikumam.

Klātienē pakalpojums tiek nodrošināts, ja vien puses nav vienojušās par pieņemšanu attālināti (izmantojot kādu no pieejamajiem tiešsaistes saziņas rīkiem (Skype, Microsoft Teams u.tml.)).
Gadījumos, kad ir nepieciešams ierobežot vai pārtraukt apmeklētāju pieņemšanu klātienē, apmeklētāji tiek pieņemti attālināti (izmantojot kādu no pieejamajiem tiešsaistes saziņas rīkiem (Skype, Microsoft Teams u.tml.)).

Izņēmuma gadījumos, kad jautājums nav atrisināms attālināti, pieļaujot apmeklētāju pieņemšanu klātienē, pakalpojums var tikt nodrošināts klātienē Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrā Kalēju ielā 10, Rīgā, tikai pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruņa numuru +37167026138 vai +37167105221, vai pie speciālistiem, izvērtējot tā nodrošināšanas klātienē neatliekamību katrā situācijā individuāli.

Ar speciālistu pieņemšanas laikiem var iepazīties Īpašuma departamenta mājaslapas sadaļā "Pakalpojumi": https://id.riga.lv/pakalpojumi/
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rīgas domes Īpašuma departamenta e-adrese
Klātiene Rīgas domes Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Kalēju iela 10, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67026138; 67105221
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts di@riga.lv
Pasts Rīgas domes Īpašuma departaments
Adrese: Riharda Vāgnera iela 5, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Persona pakalpojuma izpildes dokumentu (līgumu) var saņemt klātienē, e-pastā vai pa pastu. Personai uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīts ar drošu elektronisko parakstu parakstīts pakalpojuma izpildes dokuments (līgums) vai personai uz iesniegumā norādīto pasta adresi tiek nosūtīts pakalpojuma izpildes dokuments (līgums).

Klātienē pakalpojums tiek nodrošināts, ja vien puses nav vienojušās par pieņemšanu attālināti (izmantojot kādu no pieejamajiem tiešsaistes saziņas rīkiem (Skype, Microsoft Teams u.tml.)).
Gadījumos, kad ir nepieciešams ierobežot vai pārtraukt apmeklētāju pieņemšanu klātienē, apmeklētāji tiek pieņemti attālināti (izmantojot kādu no pieejamajiem tiešsaistes saziņas rīkiem (Skype, Microsoft
Teams u.tml.)).

Izņēmuma gadījumos, kad jautājums nav atrisināms attālināti, pieļaujot apmeklētāju pieņemšanu klātienē, pakalpojums var tikt nodrošināts klātienē Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrā Kalēju ielā 10, Rīgā, tikai pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruņa numuru +37167026138 vai +37167105221, vai pie speciālistiem, izvērtējot tā nodrošināšanas klātienē neatliekamību katrā situācijā individuāli.

Ar speciālistu pieņemšanas laikiem var iepazīties Īpašuma departamenta mājaslapas sadaļā "Pakalpojumi": https://id.riga.lv/pakalpojumi/
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas domes Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Kalēju iela 10, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67026138; 67105221
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki