Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošā un piekrītošā nekustamā īpašuma iznomāšana sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanai un uzturēšanai
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Zemes nomas līguma noslēgšana ar Rīgas domes Īpašuma departamentu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Priekšroka daudzbērnu (trīs un vairāk bērnu) ģimenēm, personām ar invaliditāti un maznodrošinātajiem.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Ja sakņu (ģimenes) dārzs saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam paskaidrojuma raksta karti "Ģimenes dārziņu teritorijas" neatrodas likvidējamās un īstermiņa, vidējā termiņa un ilgtermiņa ģimenes dārziņu teritorijā, termiņš pakalpojuma saņemšanai tiek pagarināts līdz 70 dienām.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija