Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošā un piekrītošā nekustamā īpašuma iznomāšana sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanai un uzturēšanai
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Zemes nomas līguma noslēgšana ar Rīgas domes Īpašuma departamentu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Priekšroka daudzbērnu (trīs un vairāk bērnu) ģimenēm, personām ar invaliditāti un maznodrošinātajiem.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Ja sakņu (ģimenes) dārzs saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam paskaidrojuma raksta karti "Ģimenes dārziņu teritorijas" neatrodas likvidējamās un īstermiņa, vidējā termiņa un ilgtermiņa ģimenes dārziņu teritorijā, termiņš pakalpojuma saņemšanai tiek pagarināts līdz 70 dienām.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Par pašvaldībām
(Saeima; likumi; 09.06.1994)
Civillikums
(Ministru kabinets; likumi; 01.09.1992)
Zemes pārvaldības likums
(Saeima; likumi; 01.01.2015)
Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 350; 01.07.2018)
Fizisko personu datu apstrādes likums
(Saeima; likumi; 05.07.2018)
Uzziņas par pakalpojumu
Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Kontaktinformācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539
Informatīvais tālrunis: 800 00 800
Mājas lapa: https://www.riga.lv
E-pasts: riga@riga.lv
E-adrese: https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90011524360
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 30.12.2022