Dzīvokļa piešķiršana (JĒKABPILS NOVADS)
Izvēlētā organizācija: Jēkabpils novada pašvaldība
Īss apraksts:
Ja persona, pamatojoties uz 2022.gada 1.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Saistošie noteikumi par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Jēkabpils novadā” ir reģistrēta reģistrā palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājuma risināšanā, tā var izvēlēties konkrētu dzīvokli no pašvaldības brīvo dzīvokļu saraksta.
Brīvo dzīvokļu saraksts pieejams Brīvības ielā 120, Vienas pieturas aģentūrā un pašvaldības mājas lapā www.jekabpils.lv
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniedz iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem pielikumiem
1. Personas (bērna) invaliditātes apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).
2. Politiski represētās personas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).
3. Bez vecāku gādības palikušiem bērniem- bāriņtiesas lēmums par ārpusģimenes aprūpes izbeigšanu.
4. Repatrianta izziņas kopija (uzrādot oriģinālu).
5. Izziņas no ieslodzījumu vietas par atbrīvojumu no ieslodzījuma kopija (uzrādot oriģinālu).
6. Tiesas sprieduma par personas (ģimenes) izlikšanu no dzīvojamās telpas, kas stājies likumīgā spēkā kopija (uzrādot oriģinālu).
7. Kvalificētiem speciālistiem darba līguma kopija.
8.Pensionāra apliecības kopija.
9.Izziņa par trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu.
Iesniedzams dokuments
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē E-adrese
Klātiene Vienas pieturas aģentūra (VPA)
Adrese: Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201
Tālrunis: 80205008
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Vienas pieturas aģentūra (VPA)
Klātienē: Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201
E-pasts: pasts@jekabpils.lv
Saziņai: tālr.nr. 80205008
https://www.jekabpils.lv/
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma maksa
Bezmaksas pakalpojums
Maksājumi: Skatīt maksājumus